TRANS

Vacancies

(published on 05/07/2022)

Vacature 1 | Vacancy 1 | Poste Vacant 1

Full time (ir.) architect met ca. 4 jaar ervaring of meer. Verantwoordelijkheden: projectarchitect voor de uitwerking van een lopend project en/of één of meerdere projecten in wedstrijdfase. Vaardigheden: getalenteerd ontwerper, probleemoplossende, pro-actieve ingesteldheid, ervaring met Autocad, Adobe Creative Suite, Revit is plus, teamplayer, Nederlandstalig + Engels en/of Franstalig – Solliciteren: stuur cv/portfolio & motivatiebrief naar info@transmail.

Full time (eng.) architect with approx. 4 years experience or more. Responsibilities: project architect for the elaboration of an ongoing project and/or one or more projects in competition phase. Skills: talented designer, problem solving, pro-active attitude, experience with Autocad, Adobe Creative Suite, Revit is plus, team player, Dutch + English and/or French – Apply: send CV/portfolio & motivation letter to info@transmail.be.

(ing.) Architecte à plein temps avec environ 4 ans d’expérience ou plus. Compétences : architecte de projet pour l’élaboration d’un projet en cours et/ou d’un ou plusieurs projets en phase de concours. Compétences : designer talentueux, orienté vers les solutions, attitude proactive, expérience avec Autocad, Adobe Creative Suite, Revit is plus, esprit d’équipe, néerlandais + anglais et/ou français – Candidature : envoyer cv/portfolio & lettre de motivation à info@transmail.be

________________________________________________________________________

Vacature 2 | Vacancy 2

TRANS is op zoek naar een enthousiaste en zeer georganiseerde administratief en marketing assistent om een kritische niveau van ondersteuning aan het bureaumanagement te bieden.

Verantwoordelijkheden: De rol is divers en omvat aspecten van marketing, acquisitie, administratie, HR en facilitair management. De succesvolle kandidaat ondersteunt het team bij een breed scala aan taken en speelt een belangrijke rol bij het scheppen van de ideale omstandigheden voor het produceren van uitstekend ontwerpwerk.

Vaardigheden: NL & ENG – Frans is een pluspunt – Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk – 2 jaar ervaring of meer – computervaardig, bedreven in MS Office en Adobe Creative Suite

Aanbod: fulltime – marktconform salaris – opleiding (formeel en informeel)

Solliciteren: stuur CV/portfolio & motivatiebrief naar info@transmail.be.

 

TRANS is looking for an enthusiastic and highly organised admin and marketing assistant to provide critical level of support to the practice management.

Responsibilities: The role is diverse and include aspects of marketing, bidding, administration, HR and facilities management. The successful candidate will support the administration team across a wide range of tasks and play a key role in setting the ideal conditions for producing excellent design work.

Skills: NL & ENG – French is a plus – Excellent communication skills, both spoken and written – 2 years experience or more – computer literate, proficient in MS Office and Adobe Creative Suite

Benefits: full time – competitive salary – training (formal and informal)

Apply: send CV/portfolio & motivation letter to info@transmail.be.

 

 

architectuur stedenbouw