TRANS

Het Design Museum verkreeg een bouwvergunning en de aanbestedingsdocumenten voor de uitvoering van de werken werden gepubliceerd.

architectuur stedenbouw