TRANS

De Schoor, dienstencentrum in Turnhout, opgenomen in de Toolbox Dorpse Architectuur, een uitgave van Public Space

architectuur stedenbouw