TRANS

De Blauwdruk ‘De Stapel. Een verticaal, circulair bedrijfsgebouw voor gestapelde productie’ werd gepubliceerd.

architectuur stedenbouw